De projecten en hotspots van het Rivium District

Hier wil je zijn! De hotspots van het Rivium District hebben elk een eigen sfeer en identiteit. Deze openbare ruimtes maken samen het Rivum District tot een grootstedelijk gebied waarin wonen, werken en recreëren harmonieus samengaan.

Op dit moment wordt er samen met de gemeente getekend en gerekend aan de verschillende bouwplots en de verbindende openbare ruimten. Alle betrokken partijen, zoals architecten, (concept)ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en verkeerskundigen werken nauw samen aan een totaalcompositie voor het gebied. Naar verwachting zijn na de zomer de eerste bouwplannen gereed om getoetst te worden.  Natuurlijk geven we graag een kijkje in de keuken.

pdokDXF-1610547210294_site_markers cropped

Hotspots

1. Groene Boulevard
2. Woonhart met Marktplein
3. Waterfront
4. Nieuwe Maasplein
5. Creative Tech Campus
6. Parkzone

Projecten

A. Rive Tower I
B. Rive Republic
C. Locatie nieuw handelsgebouw
D. Nieuw landmark
E. Woningen, park en horeca
F. Rivium Boulevard
G. Wonen aan het water