De projecten en hotspots van het Rivium District

Hier wil je zijn! De hotspots van het Rivium District hebben elk een eigen sfeer en identiteit. Deze openbare ruimtes maken samen het Rivum District tot een grootstedelijk gebied waarin wonen, werken en recreëren harmonieus samengaan.

Op dit moment wordt er samen met de gemeente getekend aan de verschillende bouwblokken en de verbindende openbare ruimten. Met alle betrokken partijen, zoals architecten, (concept)ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en verkeerskundigen is de afgelopen periode gewerkt aan een totaalplan voor het gebied. Hier wordt in de komende tijd verdere uitwerking aan gegeven. Natuurlijk geven we graag een kijkje in de keuken.

pdokDXF-1610547210294_site_markers cropped

Hotspots

1. Groene Boulevard
2. Marktplein
3. Het nieuwe Waterfront
4. Maasplein
5. Creative Tech Campus
6. Het Polderpark

Projecten

A. Rive Tower I
B. Rive Republic
C. Locatie nieuw handelsgebouw
D. Nieuw landmark
E. Woningen, park en horeca
F. Rivium Boulevard
G. Wonen aan het water