Downloads

De ontwikkelingen en ambities zijn vastgelegd in diverse notities en rapporten. We hebben deze op deze pagina centraal beschikbaar.

gebiedspaspoort

Gebiedspaspoort 2.0 Rivium

Op 29 september 2020 heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM vastgesteld. Dit paspoort biedt de uitgangspunten voor de herontwikkeling van het Rivium.

rivium_demo2
Dit is een eerste schetsontwerp

Plintenleidraad Rivium

Een prettig leefbaar gebied is een plek waar veel te zien, te doen en te beleven is. Waar mensen graag en gemakkelijk komen en waar men plezier heeft. In de Plintenleidraad wordt de gezamenlijke visie voor het gebied op oogniveau beschreven.

rivium_demo15
Dit is een eerste schetsontwerp

Maatschappelijke opgave in beeld

De maatschappelijke opgave en de bijbehorende aanpak voor een vitale en sociale duurzame wijk worden in beeld gebracht.

rivium_demo13
Dit is een eerste schetsontwerp

Maatschappelijke voorzieningen Rivium

Mensen wonen graag in een wijk waar zij van alle gemakken voorzien zijn. Bijvoorbeeld zorg, onderwijs, aantrekkelijke buitenruimte en leuke ontmoetingsplekken. Voor de realisatie hiervan is ruimte nodig.

rivium2

Mobiliteitsaanpak 2020-2030 Rivium

Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM geeft een hoge ambitie weer. Om deze ambitie waar te maken is een gedetailleerde uitwerking op onder andere mobiliteit vereist.

rivium1

Notitie reikwijdte en detailsniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailsniveau (NRD) bevat de uitgangspunten voor het MER en beschrijft op welke manier dit product tot stand komt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de reikwijdte en het detailniveau van het MER met bijbehorend milieuonderzoek.